úterý 8. prosince 2015

15 ŽIVOTNÍCH POUČENÍ OD DALAJLÁMY

Objevila jsem někde na netu a prostě to tu musím mít...15 ŽIVOTNÍCH POUČENÍ OD DALAJLÁMY
1. Buďte vlídnější, je-li to možné. A možné je to vždycky.
2. Rozkvět přichází díky skutkům, nikoli díky modlitbám.
3. Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné, povrchní úspěchy.
4. Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného.
5. Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni a věci k tomu, aby byly používány. Světa je v chaosu proto, že vše je naopak.
6. Téma soucitu nijak nesouvisí s náboženstvím. Je to věc celého lidstva, jednotící podmínka přežití lidské rasy.
7. Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.
8. Neslavím narozeniny. Ten den se pro mě nijak neliší od ostatních. V jistém smyslu je každý den dnem narození. Ráno se probudíte, všechno je svěží a nové. Hlavní je, aby vám den dal něco důležitého.
9. Cílem našeho života je stát se šťastným.
10. Když si člověk uchová k životu kladný vztah, může být šťastný i v těch nejnepříznivějších podmínkách.
11. Naši nepřátelé nám poskytují vynikající příležitost procvičit si trpělivost, pevnost a soucit.
12. Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré Srdce.
13. Musíme technologie ovládat, ne se stát jejich otroky.
14. Veliké změny začínají jednotlivými lidmi; základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás může přinést svůj vklad.
15. Každý z nás má svou odpovědnost za celé lidstvo. V tom spočívá má jednoduchá víra. Nepotřebujeme chrámy, ani složitou filosofii. Náš vlastní mozek, naše srdce jsou chrámem; naší filosofií je dobro.


Krásný den

K.

Translate